Associatie van Belgische Experten

Welkom op de website van de ABEX

Welkom op de website van de ABEX

De ABEX, of Associatie van Belgische Experten, is een beroepsvereniging die deskundigen verenigt die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren.

Op deze website vindt u:

  • de ABEX-deskundigen met hun specialiteit dankzij de zoekmodule.
  • nuttige inlichtingen in verband met het deskundigenonderzoek, de deontologie en de wetteksten.
  • informatie over de ABEX, haar missie en haar organen.
  • de ABEX-indexen en de historische indexen.
  • een webwinkel met het borderel van de eenheidsprijzen van de bouwmaterialen.
  • de elektronische versies van ABEX News, het driemaandelijks tijdschrift van de ABEX.
  • de datums en de programma’s van de opleidingen en de evenementen die door de ABEX georganiseerd worden.

ABEX Academy

Raadpleeg de kalender en schrijf u in voor de opleidingen en evenementen die door de ABEX Academy georganiseerd worden.

Borderel

Het borderel van de eenheidsprijzen vermeldt het gemiddelde van de prijzen van de verschillende posten en materialen die meespelen bij de constructie van een gebouw. Het wordt twee keer per jaar gepubliceerd.

Lid worden ABEX

De ABEX is een beroepsvereniging die deskundigen verenigt die gespecialiseerd zijn in verschillende sectoren. Zij heeft tot doel om de beroepsactiviteit van haar leden te beschermen en te ontwikkelen.

De ABEX-index

Twee keer per jaar geeft de ABEX de ABEX-index uit, die de evolutie weergeeft van de kostprijs van de bouw van gebouwen en privéwoningen (in 1914, ABEX-index = 1).

De lijst met de indexen is beschikbaar in de rubriek ABEX-index.

De ABEX publiceert een driemaandelijks tijdschrift, “ABEX news”, voor deskundigen en opdrachtgevers. Exemplaren van het tijdschrift zijn verkrijgbaar op het secretariaat.

ABEX-deskundige worden

Vindt de toelatingscriteria om hoe lid worden van de ABEX