ABEX

 

Welkom op de website van de ABEX

De ABEX, of Associatie van Belgische Experten, is een beroepsvereniging die deskundigen verenigt die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren.

Op deze website vindt u:

  • de ABEX-deskundigen met hun specialiteit dankzij de zoekmodule.
  • nuttige inlichtingen in verband met het deskundigenonderzoek, de deontologie en de wetteksten.
  • informatie over de ABEX, haar missie en haar organen.
  • de ABEX-indexen en de historische indexen.
  • een webwinkel met het borderel van de eenheidsprijzen van de bouwmaterialen.
  • de elektronische versies van ABEX News, het driemaandelijks tijdschrift van de ABEX.
  • de datums en de programma’s van de opleidingen en de evenementen die door de ABEX georganiseerd worden.
  • een ruimte met bijkomende informatie die voorbehouden is aan de leden van de ABEX.

 

De ABEX-index

Twee keer per jaar geeft de ABEX de ABEX-index uit, die de evolutie weergeeft van de kostprijs van de bouw van gebouwen en privéwoningen (in 1914, ABEX-index = 1). De lijst met de indexen is beschikbaar in de rubriek ABEX-index.

De ABEX publiceert een driemaandelijks tijdschrift, “ABEX news”, voor deskundigen en opdrachtgevers. Exemplaren van het tijdschrift zijn verkrijgbaar op het secretariaat.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX