Algemene vergadering ABEX – 2018

Algemene vergadering ABEX – 2018

U wordt uitgenodigd op de statutaire Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari 2018 om 16.00u in Le Manoir des Offices, 50 Georges Lecointelaan 1180 Brussel (Ukkel).

De inschrijvingen zijn gesloten

Colloquium: De eenzaamheid van de gerechtsdeskundige ! Oplossingen ?

Colloquium: De eenzaamheid van de gerechtsdeskundige ! Oplossingen ?

De gerechtsdeskundige wordt vaak geconfronteerd met ongewenste verwikkelingen tijdens zijn opdracht en is het mikpunt van een of meerdere partijen. Deze toestanden brengen hem in een positie van isolement. 
Het Gerechtelijk Wetboek voorziet weliswaar in een aantal artikelen die de deskundige toestaan zich tot de actieve rechter te wenden. Een bepaalde proximiteit met de rechter is noodzakelijk. Verder zijn partijen en hun raadslieden gehouden mee te werken aan het correct verloop van het onderzoek.

Het Colloquium wordt ingericht door die Keure, op initiatief van de Belgische Kamer van Deskundigen KGSO-CEJA, in samenwerking met de Belgische Vereniging van Experts ABEX en de steun van de Federatie van Belgische verenigingen van Experts FEBEX. Het wil een antwoord brengen voor het eenzaamheids-gevoel van de gerechtsdeskundige.

Tijdens het Colloquium onderzoeken magistraten, advocaten en deskundigen op een kritische manier welke middelen kunnen leiden tot een groter wederzijds begrip en een betere verstandhouding tussen alle actoren.

Op 27-11-2018 – 9:30>16:30 – The International Auditorium – 5, Koning Albert II laan – 1210 Brussel

Inlichtingen

Inschrijving