ABEX index 05/2014

ABEX-Index nr. 102 van 01.05.2014

Door de leden van de Index commissie werden over het ganse land de verschillende een-heidsprijzen voor de bouw van private nieuw woningen verzameld, en dit gedurende de periode van 1 november 2013 tot 30 april 2014.

Aan de hand van deze notities werd, na beraadslaging, door de Index commissie van de Associatie van Belgische experten, de nieuwe index bepaald op: 744.

Voor de oudste index, click hier.