ABEX-index nr. 104 dd.01/05/2015

Door de leden van de index commissie werden over gans het land, gedurende de periode van 1 november 2014 tot 30 april 2015, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd.
Aan de hand van deze verzamelde gegevens werd, na beraadslaging door de index commissie van de Associa- tie van Belgische experten, de nieuwe index bepaald op:

744

Commentaar
In de voorbije periode van zes maanden is de ABEX-index gedaald met 1 punt, van 745 naar 744, wat een daling is van 0,13%.

De materiaalprijzen zijn ongeveer stabiel gebleven, de energieprijzen zijn licht gedaald, de loonkost is wat ge- stegen. Niettegenstaande dat, wordt vastgesteld dat de bouwkosten op hetzelfde niveau zijn gebleven, waaruit blijkt dat de aannemers hun algemene kosten hebben aangepast, ten einde hun werkvolume te behouden.

Brussel, 1 mei 2015
Luc Rimanque
Voorzitter van de ABEX-Index Commissie