ABEX-index nr. 103 dd.01/11/2014

Door de leden van de index commissie werden over gans het land, gedurende de periode van 1 mei 2014 tot 30 oktober 2014, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd.

Aan de hand van deze verzamelde gegevens werd, na beraadslaging door de index commissie van de Associa- tie van Belgische experten, de nieuwe index bepaald op:

745

Commentaar In de voorbije periode van zes maanden is de ABEX-index gestegen met 1 punt, van 744 naar 745, wat een stijging is met 0,11%.

De materiaalprijzen zijn ongeveer stabiel gebleven, de energieprijzen zijn gedaald, de loonkost is licht gestegen. Niettegenstaande dat stellen we vast dat de bouwkosten op hetzelfde niveau gebleven zijn, wat erop wijst dat de aannemers hun algemene kosten hebben beperkt.

Brussel, 1 november 2014
Luc Rimanque
Voorzitter van de ABEX-Index Commissie