ABEX-index nr. 107 dd.01/11/2016

Door de leden van de index commissie werden over gans het land, gedurende de periode van 1 mei 2016 tot 31 oktober 2016, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd.
Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

754

Commentaar

De invloed van de eisen op het vlak van de energie-prestatie die de gewesten stellen, blijft voelbaar.
Er wordt vastgesteld dat de loonkosten stabiel zijn gebleven en dat sommige materiaalprijzen licht zijn gestegen.

Brussel, 1 november 2016
Luc Rimanque
Voorzitter van de ABEX-Index Commissie