ABEX-index nr. 108 dd.01/05/2017

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende de periode van 1 november 2016 tot 30 april 2017, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en verge-leken.
Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

767

Commentaar

De conjunctuur van de woningbouw is gunstig.
De invloed van de opeenvolgende vereisten die de gewesten stellen op het gebied van de woningbouw blijft voelbaar.
Er wordt vastgesteld dat de loonkosten stabiel zijn, terwijl de materiaalprijzen stijgen.

Brussel, 1 mei 2017
Luc Rimanque
Voorzitter van de ABEX-Index Commissie