ABEX-index nr. 110 dd.01/05/2018

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende de periode van 1 november 2017 tot 30 april 2018, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verrzameld en vergeleken.

Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

 

789

Commentaar

De evolutie die wij vaststelden in de vorige index wordt bevestigd. De conjunctuur in de woningbouw blijft gunstig evolueren.

De invloed van de opeenvolgende vereisten die de gewesten stellen op het gebied van de woningbouw zet zich voort. Er wordt vastgesteld dat de gemiddelde loonkost weinig verandert, terwijl de materiaalprijzen blijven stijgen.

Brussel, 1 mei 2018

Luc Rimanque

Voorzitter van de ABEX-Index commissie