Skip to content

ABEX-index nr.111 dd.01/11/2018

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende de periode van 1 mei 2018 tot 31 oktober 2018, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en vergeleken.

Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

809

Commentaire

De evolutie van de stijging die zich voordoet sinds mei 2016 wordt bevestigd. De parameters die de bouwkost bepalen, blijven toenemen.

Anderzijds wordt vastgesteld dat de gemiddelde loonkost en de materiaalkost weinig wijzigen.

De kostprijs van de verschillende vereisten die de gewesten opleggen op het gebied van de kwaliteit van de nieuw te bouwen woningen, blijven zich laten voelen.

Brussel, 1 november 2018

Luc Rimanque

Voorzitter van de ABEX-Index commissie