ABEX-index nr. 112 dd.01/05/2019

 

ABEX Index nr 112 dd. 01/05/2019

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende de periode van 1 november 2018 tot 30 april 2019, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en vergeleken.

Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

819

Commentaar

De invloed en de complexiteit van de parameters die de bouwkost van private woningen bepalen, blijven stijgen.

We stellen vast dat de loon- en materiaalkosten weinig wijzigden tijdens het laatste semester.

Brussel, 1 mei 2019

Luc Rimanque

Voorzitter van de ABEX-Index commissie