Skip to content

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende het eerste semester van 2022, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en vergeleken.

Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

                                  954

 

Commentaar

De leden van de commissie stellen vast dat ten gevolge van de onzekere toevoer van grondstoffen en de recente geopolitiek onrust, er zich forse prijsstijgingen voordoen voor quasi alle bouwmaterialen.  Tevens zijnk ook de energie -en loonkosten gestegen.

Daardoor is tijdens de laatste zes maanden de bouwkostprijs van een particuliere woning aanzienlijk blijven stijgen.