Welkom op de website van de ABEX

De ABEX, of Associatie van Belgische Experten, is een beroepsvereniging die deskundigen verenigt die gespecialiseerd zijn in specifieke sectoren.

Op deze website vindt u:

  • de ABEX-deskundigen met hun specialiteit dankzij de zoekmodule.
  • nuttige inlichtingen in verband met het deskundigenonderzoek, de deontologie en de wetteksten.
  • informatie over de ABEX, haar missie en haar organen.
  • de ABEX-indexen en de historische indexen.
  • een webwinkel met het borderel van de eenheidsprijzen van de bouwmaterialen.
  • de elektronische versies van ABEX News, het driemaandelijks tijdschrift van de ABEX.
  • de datums en de programma’s van de opleidingen en de evenementen die door de ABEX georganiseerd worden.
  • een ruimte met bijkomende informatie die voorbehouden is aan de leden van de ABEX.

 

De ABEX-index

Twee keer per jaar geeft de ABEX de ABEX-index uit, die de evolutie weergeeft van de kostprijs van de bouw van gebouwen en privéwoningen (in 1914, ABEX-index = 1). De lijst met de indexen is beschikbaar in de rubriek ABEX-index.

De ABEX publiceert een driemaandelijks tijdschrift, “ABEX news”, voor deskundigen en opdrachtgevers. Exemplaren van het tijdschrift zijn verkrijgbaar op het secretariaat.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX