ABEX-index nr. 107 dd.01/11/2016

Door de leden van de index commissie werden over gans het land, gedurende de periode van 1 mei 2016 tot 31 oktober 2016, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd. Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op 754 Commentaar De invloed van de eisen […]