ABEX-index dd. 01/07/2023

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende het eerste semester van 2023, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en vergeleken.

Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

                                  1032