Skip to content

Borderel van de eenheidsprijzen

In 1980 gaf de Commissie van de ABEX-index het eerste nummer van het BORDEREL VAN DE EENHEIDSPRIJZEN uit dat, op basis van onderzoekswerken van de leden, het gemiddelde aanduidde van de eenheidsprijzen die verzameld werden voor het vastleggen van de Index.

Dit borderel vermeldde het gemiddelde van de eenheidsprijzen van meer dan vierhonderd van de voornaamste posten die een rol spelen in de evaluatie van zes types privé-woningen, gebouwd van 1914 tot 1990.

Vandaag heeft de Commissie van de ABEX-index, met behoud van de specificiteit van haar onderzoeken, haar systeem voor het verzamelen van eenheidsprijzen uitgebreid en het lezen van het borderel vereenvoudigd door een waaier van prijzen op te geven, zij het niet meer in functie van een gebouw dat vastligt door de uitvoeringsdatum en het karakter ervan, maar door het soort integratie in het Belgisch vastgoedpatrimonium.

Het borderel verschaft zijn gebruikers de percentages van de geanalyseerde woningen per beroepstak, die het relatieve belang van elke beroepstak weergeven, en van alle lasten die deel uitmaken van de bouw van een gebouw, alle lasten inbegrepen: de erelonen van architecten, de erelonen met betrekking tot de veiligheid, en de belasting op de toegevoegde waarde.

Net zoals voor de ”INDEX” zijn de verschillen die vastgesteld worden van het ene gewest tot het andere, van de ene plaats tot de andere, veeleer afhankelijk van bijzondere criteria die resulteren uit esthetische keuzes, levenswijzen en comfort of die het gevolg zijn van lokale criteria die gewoonlijk de uiteindelijke kostprijs van een woning verhogen.

De gebruikers van het Borderel dienen deze criteria in aanmerking te nemen.

Borderelen van vorige jaren zijn op aanvraag verkrijgbaar (office@abex.be), afhankelijk van de voorraad.