Colloquium Bemiddeling, verzoening of minnelijk deskundigenonderzoek: alternatieven voor het gerechtelijk deskundigenonderzoek? – 19/05/2017

C.C. image 2

0,00 125,00 

Wissen

Inschrijving voor de congresdag van 19 mei 2017

Inschrijving voor de culturele voormiddag en de lunch op zaterdag 20 mei 2017

SKU: Niet beschikbaar. Categorie: .

Productbeschrijving

In het frans met simultane vertaling

Gegevens

Confederatie Bouw – Lombardstraat, 34 – 1000 Brussel (Ligging)
19/05/2017 – van 10u30 tot 18u00

Beschrijving

Bemiddeling, verzoening of minnelijk deskundigenonderzoek: alternatieven voor het gerechtelijk deskundigenonderzoek?

Dit is sinds enkele jaren zowel in België als in Frankrijk een belangrijk onderwerp van discussie. Het is dus vanzelfsprekend dat dit thema gekozen wordt in het kader van de verbroedering tussen de Associatie van Belgische Experten (ABEX) en de Compagnie des Ingénieurs-Experts près la Cour d’appel de Paris (CIECAP).

De deskundige is in de eerste plaats een technicus. Hij is de “kenner” die zijn kennis beheerst dankzij zijn beroepservaring. Uiteindelijk streeft hij er in zijn werk elke dag naar om geschillen te voorkomen of op te lossen. Hij wordt dus dagelijks geconfronteerd met situaties waar verschillende partijen tegenover elkaar staan. Hij moet dan advies en begeleiding kunnen geven of aanbevelingen en suggesties kunnen doen. Zou het werk van de deskundige niet vaker rechtstreeks moeten kunnen uitmonden in verzoening tussen de betrokken partijen?

Door de duidelijkheid die de deskundige schept voor de personen die op de vergadering aanwezig zijn, kan hij het geschikte moment vinden om de gemoederen te bedaren en het debat uit de emotionele sfeer te halen waarin het zeer vaak belandt.

Zijn positie stelt hem in staat om aan te voelen wat het meest geschikte moment is om voor te stellen om wat afstand te nemen van de materiële feiten en om de onderbroken dialoog te heropenen, zonder te oordelen, maar met een andere visie op het geschil.

Wanneer bemiddeling heeft plaatsgevonden en de partijen zich verzoend hebben, is de voldoening vaak groter, want iedereen heeft deelgenomen aan het proces dat tot een akkoord heeft geleid, hetwelk dan als meer rechtvaardig ervaren wordt dan de “gerechtelijke waarheid”.

Daartoe volstaat louter technische kennis niet. Het is nodig om kennis in combinatie met menselijke relaties te beheersen en om te leren hoe de intellectuele kant verbonden aan de materiële feiten kan worden losgekoppeld van het emotionele aspect van het geschil.

In dat perspectief nodigt de ABEX op haar congres Bemiddelaars, Magistraten, Advocaten en Deskundigen uit om hun ervaring in verzoening en bemiddeling te delen, zowel in het gerechtelijk als in het privé kader. Bovendien zal het voor iedereen een verrijking zijn om te luisteren naar de gekruiste ervaringen van Fransen en Belgen over dit onderwerp. 

Tijdens deze dag zullen we vernemen in welk juridisch kader bemiddeling en verzoening kunnen plaatsvinden, maar zullen we ook de gelegenheid hebben om te leren hoe partijen met uiteenlopende standpunten te verzoenen.

Programma’s

 • Belgisch juridisch kader van bemiddeling en verzoening
 • Frans juridisch kader van bemiddeling en verzoening
 • Fundamentele elementen bij bemiddeling
 • Verzoening in deskundigenonderzoek
 • Succesfactoren bij bemiddeling
 • De rol van de advocaat bij bemiddeling
 • Het bemiddelingsakkoord; te vermijden valkuilen
Horaire Description
11h00 Visite guidée de l’Hôtel de ville sur la Grand-Place de Bruxelles (à pied)
12h45 Pause déjeuner avec les congressistes
14h15 Visite guidée architecture Bruxelles Art-Nouveau (en autocar)
17h00 Retour à la Confédération Construction
Horaire Description
10h15 Visite guidée des souterrains de la place Royale de Bruxelles
12h00 Apéro suivi du déjeuner dans le quartier du Palais Royal

Sprekers

 • Fabienne BAYARD – Voorzitster van de rechtbank van koophandel van Luik
 • Helena DE BACKER – Advocaat – Corporate Law, Mergers & Acquisitions – Dispute Resolution, Mediation & Arbitrage
 • Martine BECKER – Mediator geaccrediteerd in burgerlijke, commerciële, sociale en familie. Trainer bij de Leuvense Academy. Trainer en coach in bemiddeling en principiële onderhandeling. Ere-advocaat.
 • Pierre FABECK – Burgerlijk ingenieur – Deskundige-bemiddelaar
 • Willy FRANCHE – Deskundige-bemiddelaar – Gerechtelijk Deskundige-architect
 • Patrick de FONTBRESSIN – Advocaat bij de Balie van Parijs – Maître de conférences aan de Université de Paris XI
 • Sylvie FRANKIGNOUL – Rechter bij de Franstalige Rechtbank van Koophandel van Brussel
 • Sylvie MÉNOTTI – Haut Conseiller bij het Hof van Cassatie
 • Gérard KUYPER – Advocaat bij de Balie van Brussel – Erkend bemiddelaar in civiele en handelszaken
 • Wim MEEUWISSEN – Advocaat bij de Balie van Antwerpen – Deskundige in onderhandeling, bemiddeling en geschillen in handelsrecht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht. Hij geeft les in bemiddeling en onderhandeling.
 • Coralie SMETS-GARY – Mediator geaccrediteerd in burgerlijke, commerciële en sociale. Trainer in onderhandeling en bemiddeling. Ere-advocaat.

Restaurant

Restaurant Vert de Gris – Gemakkelijk te bereiken op 5min. wandelen van de plaats van het colloquium (Websiteligging)

Onthaal om 19u – Cocktail gevolgd door een 3-gangenmenu


Extra informatie

Participation

Lid van OBGE, Student, Lid van ABEX, Niet lid, Magistraat, Advocaat of Mediator

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX