ABEX-index nr 118 dd. 01/07/2022

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende het eerste semester van 2022, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en vergeleken.

Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

                                  954

 

Commentaar

De leden van de commissie stellen vast dat ten gevolge van de onzekere toevoer van grondstoffen en de recente geopolitiek onrust, er zich forse prijsstijgingen voordoen voor quasi alle bouwmaterialen.  Tevens zijnk ook de energie -en loonkosten gestegen.

Daardoor is tijdens de laatste zes maanden de bouwkostprijs van een particuliere woning aanzienlijk blijven stijgen.
 

Mijn Artikel

Titre de la news

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

dchdjcjdhjchdjhj

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

dchdjcjdhjchdjhj

Algemene vergadering ABEX – 2018

Algemene vergadering ABEX – 2018

U wordt uitgenodigd op de statutaire Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari 2018 om 16.00u in Le Manoir des Offices, 50 Georges Lecointelaan 1180 Brussel (Ukkel).

De inschrijvingen zijn gesloten

Colloquium: De eenzaamheid van de gerechtsdeskundige ! Oplossingen ?

Colloquium: De eenzaamheid van de gerechtsdeskundige ! Oplossingen ?

De gerechtsdeskundige wordt vaak geconfronteerd met ongewenste verwikkelingen tijdens zijn opdracht en is het mikpunt van een of meerdere partijen. Deze toestanden brengen hem in een positie van isolement. 
Het Gerechtelijk Wetboek voorziet weliswaar in een aantal artikelen die de deskundige toestaan zich tot de actieve rechter te wenden. Een bepaalde proximiteit met de rechter is noodzakelijk. Verder zijn partijen en hun raadslieden gehouden mee te werken aan het correct verloop van het onderzoek.

Het Colloquium wordt ingericht door die Keure, op initiatief van de Belgische Kamer van Deskundigen KGSO-CEJA, in samenwerking met de Belgische Vereniging van Experts ABEX en de steun van de Federatie van Belgische verenigingen van Experts FEBEX. Het wil een antwoord brengen voor het eenzaamheids-gevoel van de gerechtsdeskundige.

Tijdens het Colloquium onderzoeken magistraten, advocaten en deskundigen op een kritische manier welke middelen kunnen leiden tot een groter wederzijds begrip en een betere verstandhouding tussen alle actoren.

Op 27-11-2018 – 9:30>16:30 – The International Auditorium – 5, Koning Albert II laan – 1210 Brussel

Inlichtingen

Inschrijving

ABEX-index nr.111 dd.01/11/2018

ABEX-index nr.111 dd.01/11/2018

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende de periode van 1 mei 2018 tot 31 oktober 2018, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en vergeleken.

Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op

809

Commentaire

De evolutie van de stijging die zich voordoet sinds mei 2016 wordt bevestigd. De parameters die de bouwkost bepalen, blijven toenemen.

Anderzijds wordt vastgesteld dat de gemiddelde loonkost en de materiaalkost weinig wijzigen.

De kostprijs van de verschillende vereisten die de gewesten opleggen op het gebied van de kwaliteit van de nieuw te bouwen woningen, blijven zich laten voelen.

Brussel, 1 november 2018

Luc Rimanque

Voorzitter van de ABEX-Index commissie