ABEX index

Gebouw in aanbouw
De ABEX-index weerspiegelt het nationaal gemiddelde en de evolutie van dit gemiddelde voor een welbepaalde periode.

In november 2018, de ABEX index = 809

Wat is de ABEX index?
ABEX indexen sinds 1914
Commissie van de Index


Wat is de ABEX index?

De ABEX -index is een samenvatting van de waarnemingen van de leden van een Commissie die op nationaal niveau actief is. Ze analyseert de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen.

Uit deze gegevens, die over het hele grondgebied verzameld worden, wordt een nationaal gemiddelde berekend.

De bouwprijs varieert van het ene gewest tot het andere, zowel over het gehele grondgebied als in de gewesten; er zijn echter constanten.

    • De prijs van de basismaterialen

Bij het vaststellen van de prijs van de basismaterialen wordt rekening gehouden met de producties van grote groepen die op nationaal, Europees of wereldniveau produceren en commercialiseren.

    • De kostprijs van de arbeid

De kostprijs van de arbeid wordt gedefinieerd door conventies voor het gehele land, net zoals de belastingen die in de bouw worden toegepast.

    • De verschillen die van het ene gewest tot het andere

De verschillen die van het ene gewest tot het andere, van de ene plaats tot de andere, worden vastgesteld, zijn veeleer afhankelijk van bijzondere criteria die resulteren uit esthetische keuzes, levenswijzen en comfort of die het gevolg zijn van lokale criteria die de uiteindelijke kostprijs van een woning verhogen.

Het is voor de ABEX niet mogelijk om deze bijzondere criteria in aanmerking te nemen, maar de gebruikers van de Index kunnen dat wel.

 

Bij haar samenstelling in 1963 besloot de Commissie van de ABEX-index om twee keer per jaar op te waarderen volgens “type”meetstaten van karakteristieke gebouwen uit het woningbestand in België.

 

De Index Een

Als basis definieerde ze de “INDEX EEN”, op basis van documenten met betrekking tot twee gebouwen die gebouwd werden in 1914; een eenvoudig huis en een handelspand, type opbrengstgebouw.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX