Interdisciplinair colloquium “Wat wordt er verwacht van een Gerechtelijk Deskundigenonderzoek ?” 29 April 2015

Met de steun van Mr Kathleen Vercraeye, Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, het einddoel van het colloquium is om te komen tot een betere kennis en wederzijdse waardering tussen de actoren.

Als medewerkers van justitie en gevoed door hetzelfde ideaal als de Magistraten & Advocaten, zonder echter hun cultuur of opleiding te delen, willen de deskundigen die gelast worden met gerechtelijke opdrachten, vóór de afkondiging van de ui- tvoeringsbesluiten van de wet die een nationaal register voor gerechtsdeskundigen invoert, een multidisciplinaire uitwisseling van ideeën organiseren.