Nieuws

Showing all 15 results

ABEX – Algemene vergadering – 2019

U wordt uitgenodigd op de statutaire Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 14 maart 2019 om 16.00u in Le Manoir des Offices, 50 Georges Lecointelaan 1180 Brussel (Ukkel). Inschrijven

ABEX-index nr.111 dd.01/11/2018

  Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende de periode van 1 mei 2018 tot 31 oktober 2018, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en vergeleken. Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op 809 Commentaar De […]

Colloquium: De eenzaamheid van de gerechtsdeskundige ! Oplossingen ?

De gerechtsdeskundige wordt vaak geconfronteerd met ongewenste verwikkelingen tijdens zijn opdracht en is het mikpunt van een of meerdere partijen. Deze toestanden brengen hem in een positie van isolement. Het Gerechtelijk Wetboek voorziet weliswaar in een aantal artikelen die de deskundige toestaan zich tot de actieve rechter te wenden. Een bepaalde proximiteit met de rechter is […]

Algemene vergadering ABEX – 2018

U wordt uitgenodigd op de statutaire Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 23 februari 2018 om 16.00u in Le Manoir des Offices, 50 Georges Lecointelaan 1180 Brussel (Ukkel). Inschrijven

ABEX-index nr. 108 dd.01/05/2017

Over het hele land werden door de leden van de index commissie, gedurende de periode van 1 november 2016 tot 30 april 2017, de verschillende eenheidsprijzen van de nieuwbouw van private woningen verzameld en verge-leken. Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op 767 Commentaar De conjunctuur […]

Nationaal register voor gerechtsdeskundigen

Geachte Confraters, De wet van 10 april 2014 betreffende de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen zal in werking treden op 1 december 2016. Ze voorziet in het bijzonder: “Art. 991ter. Behoudens de uitzondering bedoeld in artikel 991decies, zijn uitsluitend de personen die, op beslissing van de minister van Justitie, opgenomen zijn in het […]

ABEX-index nr. 107 dd.01/11/2016

Door de leden van de index commissie werden over gans het land, gedurende de periode van 1 mei 2016 tot 31 oktober 2016, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd. Na deliberatie heeft de indexcommissie van de Belgische Associatie van Experten, de nieuwe index vastgelegd op 754 Commentaar De invloed van de eisen […]

Door de leden van de index commissie werden over gans het land, gedurende de periode van 1 mei 2015 tot 31 oktober 2015, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd. Aan de hand van deze verzamelde gegevens werd, na beraadslaging door de index commissie van de Associa- tie van Belgische experten, de nieuwe […]

ABEX-index nr. 103 dd.01/11/2014

Door de leden van de index commissie werden over gans het land, gedurende de periode van 1 mei 2014 tot 30 oktober 2014, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd. Aan de hand van deze verzamelde gegevens werd, na beraadslaging door de index commissie van de Associa- tie van Belgische experten, de nieuwe […]

Opleiding arbitrage door de AIA (november 2014)

Opleiding Arbitrage van 24 tot 28 november 2014. De focus ligt op de handelsarbitrage in België. De 5 dagen bieden de opleiding en de certificaten voor de nieuwe Belgische handelsscheidsrechters en de lopende opleiding voor de bestaande scheidsrechters en andere ADR-specialisten. De opleiding zal conferenties van arbitragespecialisten omvatten en zal worden afgesloten met een receptie […]

Opleiding “expertise judiciaire” – Najaar 2014

ABEX Academy – Opleiding “expertise judiciaire” – Najaar 2014 De ABEX organiseert opleidingscycli over de procedure van het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Deze cursussen worden uitsluitend door professionals gegeven en zijn bedoeld voor startende deskundigen of deskundigen die al enige praktijkervaring hebben. Zij worden georganiseerd op de zetel van de ABEX voor maximum 15 deelnemers per cursus. […]

Het statuut van de deskundigen

Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen. HOOFDSTUK 1: Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2: Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering Art. 2 (nieuw) In artikel 44 van het Wetboek van strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 maart […]

ABEX index 05/2014

ABEX-Index nr. 102 van 01.05.2014 Door de leden van de Index commissie werden over het ganse land de verschillende een-heidsprijzen voor de bouw van private nieuw woningen verzameld, en dit gedurende de periode van 1 november 2013 tot 30 april 2014. Aan de hand van deze notities werd, na beraadslaging, door de Index commissie van […]

35 jaar Wet “Breyne” – 2006

Onder de middelen om een nieuwe woning aan te schaffen, heeft de aankoop van appartement of een woning op “plan” de voorbije jaren onbetwistbaar een snelle groei gekend. Deze manier om een eigendom te verwerven, wordt geregeld door de wet die de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen regelt, […]

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX