Skip to content

Voorstelling van ABEX

De Associatie van Belgische Experten (ABEX) is een beroepsvereniging die erkend is door de Raad van State en door het Ministerie van Middenstand.

Zij heeft tot doel:

  • de beroepsactiviteit van haar leden te beschermen en te ontwikkelen.
  • de deontologie uit te werken waaraan zij zich moeten houden, en toezien op de naleving ervan.
  • de uitvoering van hun opdracht te vergemakkelijken.
  • hun professionele belangen veilig te stellen.
  • de keuze van een deskundige te vergemakkelijken (consultant, bemiddelaar, scheidsrechter, technisch adviseur).

Via haar werking en meer bepaald door de toepassing van haar reglementen, zorgt de Associatie ervoor dat het vertrouwen en het aanzien die het beroep van deskundige, consultant, bemiddelaar, scheidsrechter en technisch adviseur moeten kenmerken, gewettigd zijn.

De ABEX heeft leden in het hele Koninkrijk en ook buitenlandse leden die actief zijn in België.

De ABEX geeft twee keer per jaar de ABEX-index uit, die de evolutie weergeeft van de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privéwoningen (in 1914, ABEX-index = 1). De lijst met de indexen sinds 1914 is beschikbaar in de rubriek “Historiek van de indexen”.

De ABEX geeft ook een driemaandelijks tijdschrift, “ABEX news”, uit voor deskundigen en opdrachtgevers. Exemplaren van het tijdschrift zijn verkrijgbaar op het secretariaat.