Criteria

De door een deskundige uitgeoefende activiteit veronderstelt van zijn kant:

  • technische kennis in het betrokken vakgebied door specifieke studies die gestaafd worden met diploma’s of getuigschriften van bekwaamheid of van een gelijkwaardige opleiding als autodidact.
  • praktijkervaring in het betrokken vakgebied gedurende minstens 5 jaar voor houders van een diploma en 10 jaar voor autodidacten. De titel van deskundige impliceert een dergelijke ervaring. Een persoon die net de school verlaat kan niet beschouwd worden als een deskundige.
  • het streven naar permanente opleiding in het betrokken vakgebied, wat nog meer onontbeerlijk is indien dit technisch vakgebied sterk evolueert.
  • het naleven van specifieke deontologische regels voor de uitgeoefende activiteit. Voor ABEX worden de deontologische regels hier uiteengezet..

Deze criteria moeten in de volgende gevallen worden toegepast:

  • het afleveren van de titel van deskundige gepaard aan een welbepaalde activiteit, zoals: ingenieur-deskundige, architect-deskundige, landmeter-deskundige, boekhouder-deskundige, vastgoeddeskundige, gerechtelijk deskundige, scheidsrechter-deskundige, bemiddelaar-deskundige, enz.
  • de erkenning binnen een representatieve beroepsverenging met definitie van de vakgebieden en de betrokken technische specialiteiten.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX