Hoe wordt U lid van ABEX ?

U stuurt een aanvraag tot lidmaatschap naar de Voorzitter van ABEX, hetzij per gewone brief via het secretariaat (Van Kalkenlaan 1/104 te 1070 Brussel), hetzij per e-mail (info@abex.be), met vermelding van uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer.

U vult het toetredingsformulier in (download) en voegt daarbij de vereiste bijlagen. U stuurt dit alles op naar de voorzitter op het adres van het secretariaat van de vereniging. U dient eveneens een bedrag van 125 Euros + 21% BTW te storten op het rekeningnummer 210-0813555-68 BIC GEBABEBB – IBAN BE82 210 081 355 568 van ABEX voor onderzoek en samenstelling van uw dossier.

De bij de aanvraag te bezorgen documenten bestaan uit een curriculum vitae, afdrukken van diploma’s, twee foto’s op paspoortformaat en een of meerdere aanbevelingsbrieven van peters die lid zijn van ABEX.

U dient eveneens de activiteiten en specialismen te vermelden waarvoor u aanvaard wenst te worden als effectief of als stagedoend lid. Daarbij kunt u de lijst raadplegen die zowel in de ledengids van ABEX opgenomen is als op de Internet site (www.abex.be).
ABEX doet daarna navraag naar uw naamsbekendheid, ondermeer bij haar eigen leden.

U wordt door het Aanvaardingscomité uitgenodigd voor een onderhoud op de hoofdzetel van ABEX. Daarbij wordt u ondervraagd door de Voorzitter en de verslaggever van het comité, de secretaris-generaal en de voorzitters van de afdelingen die betrekking hebben op de specialismen waarvoor u een aanvraag ingediend hebt. Dit comité vergadert ongeveer om de twee maanden. Tijdens dit onderhoud presenteert u enkele verslagen, ondertekend in eigen naam, met betrekking tot de specialismen waarin u aanvaard wenst te worden.

Na dit interview, stelt het comité een positief, negatief of genuanceerd verslag op en maakt dit over aan het Directiecomité, dat zich uitspreekt over uw kandidatuur. Het Directiecomité vergadert ongeveer tweemaandelijks.
U kunt hetzij als effectief lid aanvaard worden, hetzij als stagedoend lid voor een periode van minimum 1 jaar. Een stagedoend lid wordt opgevolgd door een stagemeester die gekozen wordt uit leden die tot een zelfde specialisme behoren.

Bij aanvaarding, betaalt u eveneens de jaarlijkse contributie, die op heden (2014) voor de effectieve leden 330 Euros bedraagt en 200 Euros voor de stagedoende leden. Deze laatste bedragen worden gehalveerd voor leden die in de tweede helft van het jaar aanvaard worden.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX