Permanente vorming

Leslokaal
1. De permanente vorming en bijscholing bestaat in het zich regelmatig verder bekwamen in technische, administratieve en praktijkondersteunende materies door het volgen van erkende lessen of door het leveren van daarmee gelijkwaardig geachte prestaties. Deze lessen of prestaties leveren punten op zoals hierna bepaald.

2. De erkende lessen omvatten cursussen, seminaries, studiedagen, congressen en workshops, die aanvaard zijn als permanente vorming; zij kunnen georganiseerd zijn door instellingen, verenigingen of bedrijven (vb. ABEX, KVIV, KRID, WTCB, NCDAB, KGSO,…).

3. De gelijkwaardig geachte prestaties omvatten het doceren van erkende cursussen, het geven van erkende causerieën, het spreken op erkende studiedagen, congressen, seminaries of workshops, het publiceren over deskundigenonderzoek of praktijkondersteunende materies in binnen- of buitenlandse tijdschriften.

4. Elk lid van een beroepsvereniging stelt vrij zijn jaarlijks vormings- en bijscholingsprogramma op, verdeeld over zijn specialiteiten en hoedanigheden.

5. Er moeten per kalenderjaar minstens 16 punten behaald worden, waarvan minstens de helft in verband met de eigen specialiteitenkennis van de deskundige. Het saldo betreft vorming in verband met de hoedanigheid van optreden. Dit betekent niet dat ieder jaar voor elke specialiteit punten behaald moeten worden. De punten worden als volg verleend :

  • het volgen van een lesuur levert 1 punt op.
  • een volledige studiedag van minstens 6 lesuren levert 8 punten op.
  • het doceren van een lesuur levert 2 punten op.
  • het publiceren van een wetenschappelijk artikel levert 3 punten op.
  • een jaarabonnement op een technisch tijdschrift levert 1 punt op.
  • de aanschaf en lezing van een wetenschappelijk werk levert 1 punt op.

Een overschot, zowel als een tekort, van punten wordt eenmalig naar de volgende evaluatieperiode overgedragen.

6. Chaque membre individuel doit remettre avant le 31 décembre de la période bisannuelle d’évaluation, un rapport écrit mentionnant le nombre de points acquis avec les justificatifs correspondants, tels les certificats des cours suivis, le programme des journées d’étude avec preuve de paiement de participation, preuve de publication d’articles, preuve d’abonnement et achats d’ouvrages, etc…

7. Elk lid dient ten laatste op 31 december van de tweejaarlijkse evaluatieperiode schriftelijk verslag uit te brengen over de behaalde punten met toevoeging van de bewijsstukken, zoals certificaat van de gevolgde cursus, programma van de studiedag en betalingsbewijs van deelname, publicatiebewijs van een artikel, aankoopbewijzen van abonnementen en werken, enz. De ledenvereniging van FEBEX stelt een fiche ter beschikking, waarop het verslag kan uitgebracht worden.

8. Een lid dat het vereiste minimum aantal punten niet heeft gehaald, krijgt een verwittiging en wordt bij recidivisme geschrapt van de ledenvereniging. In geval van betwisting is de klachtencommissie van de ledenvereniging bevoegd voorzover de klacht aanhangig wordt gemaakt volgens het Huishoudelijk Reglement van de betrokken vereniging.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX