Voordelen en mogelijkheden

Lidmaatschap van ABEX biedt de volgende voordelen en mogelijkheden :

  • Onmiddellijk na uw aanvaarding als lid komt uw naam voor op de website van ABEX, die door de verscheidene opdrachtgevers geraadpleegd wordt.
  • U komt eveneens voor in de ledenlijst die om de twee jaar door ABEX uitgegeven wordt . Dit document wordt verspreid bij de rechtbanken, de advocaten, de verzekeringsmaatschappijen en de andere voornaamste opdrachtgevers.
  • U kunt als deskundige optreden in tussenkomsten die bij ABEX aangevraagd worden en die overgemaakt worden aan de leden die daarvoor in aanmerking komen (volgens plaats en specialisme).
  • U kunt tussenkomen als gespecialiseerde sapiteur op aanvraag van een medelid van ABEX die belast is met een opdracht door een rechtbank of een instituut voor arbitrage, bemiddeling of verzoening.
  • U krijgt gratis het driemaandelijks door ABEX uitgegeven tijdschrift van de deskundige te ontvangen , met talrijke nuttige inlichtingen in verband met de activiteiten van de deskundige.
  • U kunt deelnemen aan de studiedagen en aan de permanente vorming die jaarlijks door ABEX in samenwerking met het KBSO-CEJA ingericht worden (met deelname in de kosten).
  • U kunt deelnemen aan het jaarlijks banket (met deelname in de kosten) dat jaarlijks in februari ingericht wordtbij gelegenheid van de Algemene Vergadering .
  • U hebt toegang tot de lokalen van ABEX voor het houden van vergaderingen (met deelname in de kosten) evenals tot de documentatie in de bibliotheek.

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX