Arbitrageprocedure en procedure van het deskundigenonderzoek

Gerechtelijk Wetboek Deskundigenonderzoek

Een deskundigenonderzoek kan gerechtelijk zijn (op vraag van de rechtbank of van één van de partijen in een rechtszaak), of in der minne (deskundigenonderzoek van een goed).

Hier vindt u het uittreksel uit het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het deskundigenonderzoek..

Arbitrage

Arbitrage is een private en wettelijke manier om geschillen en conflicten op te lossen, en die tussen de partijen wordt overeengekomen.

Hier vindt u het uittreksel uit het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot arbitrage..

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX