Deontologie & discipline

Deontologie & DisciplineVerwar Discipline niet met Deontologie: in de pas lopen, dat is discipline. Gedachten vallen onder de deontologie.

Zonder gedisciplineerde organisatie kan niets verwezenlijkt worden. Discipline bestaat over de hele wereld. Ieder kan voor zich een eigen discipline uitvinden, maar als we willen samenleven, moeten we onszelf discipline opleggen. Consensus laat toe om de scherpe kantjes van ieder van ons glad te schaven. Tevens zal elk land, elke stad, elke vereniging, elke samenleving, elke corporatie moeten nadenken over de verplichtingen die de groepering zichzelf oplegt en over de vrijwillige, maar verplichte discipline die elk lid in acht moet nemen om niet gebukt te gaan onder sancties.

ABEX heeft ervoor gekozen om de inhoud van haar concept “discipline” niet te definiëren. Ze vloeit voort uit de Belgische wetgeving en uit de verplichtingen die vervat zijn in de statuten van de Beroepsvereniging. Het volstaat deze te lezen en toe te passen, en desnoods de leidende instanties van de ABEX te ondervragen.

Tuchtraad en Uittreksel van het Organiek Reglement
Deontologieregels

ABEX-index

 

Vind een deskundige

156 specialiteiten

In heel België

 
Geavanceerd zoeken

Borderel van de eenheidsprijzen bij de constructie

 

Evenementen en onderwijs

 

Lid worden van de ABEX